Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2011

czasami
kiedy kobieta ścina włosy, to znaczy że postanawia zmienić swoje życie.
a co kiedy wciąż ścinała, żeby w końcu zacząć zapuszczać?
Reposted bymaliwa maliwa
czasami
mam manię.
kiedy jem boję się, żeby nie być gruba.
nigdy nie byłam, to chyba niemożliwe żebym mogła jakoś widocznie przytyć.
ale kiedy oglądamy film, a Ty zwracasz uwagę na jej piękne, chude, ponad półtorametrowe nogi, to ja zdaję sobie sprawę, że są one tylko o 12 centymetrów krótsze od całej mnie...

August 21 2010

czasami
4738 1afd
Reposted fromryba ryba viaadziata adziata
czasami
8473 2ff1 500
Reposted frompigwus pigwus viaadziata adziata
czasami
2759 25fa
czasami
3554 06b3
Reposted fromaskman askman viaadziata adziata
czasami
6894 392f 500
Reposted fromseraphic seraphic viaadziata adziata
czasami
Reposted fromtola tola viaadziata adziata

August 19 2010

czasami
Usunęłam wszystkie Twoje zdjęcia. Z komputera, z telefonów, wyrzuciłam te wydrukowane. Nie ma, po prostu nie ma śladu, że kiedyś miałam ich pełne pliki. A to wszystko dlatego, że wpadanie przypadkiem na takie rzeczy jest przykre. Oglądanie uwiecznionych, szczęśliwych momentów. Szkoda, że to nie znaczy, że ich nie wspominam. 
Reposted byterazalbonigdylexzormalenaadziatashineonnever-mindunusual

August 16 2010

7986 0b6f
czasami
Partner, który mnie zaczyna ograniczać i pytać, po co mi ktoś inny, skoro mam jego, jest partnerem toksycznym. Miłość polega na dawaniu sobie wolności i głębokim zaufaniu, że ty, idąc do przyjaciółki, nie spotykasz się z facetem, a on, jadąc na zawody żużlowe, nie jedzie tam z inną kobietą.
— Katarzyna Grochola.
czasami
potem znów siedzę na łóżku i przelatuje
przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem
pojmuję.
potem zabraniam sobie myślenia.
istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski

August 12 2010

czasami
5113 043a 500
Reposted byadziata adziata
czasami
5101 3869
Reposted byadziata adziata
czasami
5097 8ab7
czasami
5088 8606

August 04 2010

czasami
2655 dec0
Reposted byPrediger Prediger
czasami
0635 9753
czasami
0443 492a 500
żebyśmy się trochę pośmiali
czasami
wiem, że jestem ładna. mężczyźni zatrzymują na mnie wzrok. uśmiechają się. a najśmieszniejsze jest to, że mnie to wcale nie obchodzi, bo chciałabym żeby zamyślał się na mój widok ktoś inny.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl